شرکت دانش بنیان اهورا

نشانی: کردستان - سنندج - میدان آزادی - ابتدای خیابان کشاورز - باجه مرکزی اداره پست

تلفن-فاکس: 08733224248 

کدپستی: 6613733118 

واحد فنی و مهندسی ساریژ

نشانی: کردستان - سنندج - خیابان فجر - کوچه بانک ملت

تلفن-فاکس: 08733224249 

کدپستی: 6618694791 

مرکز نوآوری و فناوری ژین

نشانی: کردستان - سنندج - شهرک بهاران - پارک علم و فناوری

تلفن-فاکس: 08733730517 

کدپستی: 6617739435 

راه های ارتباطی

وب سایت شرکت ساریژ: www.ahoora.pro 

وب سایت شرکت ساریژ: www.sarij.ir 

ایمیل روابط عمومی: support@myjin.ir - support@jin724.com

ایمیل مدیریت: admin@myjin.ir - admin@jin724.com


تلگرام https://t.me/ahoora_jin